Ivans Baranovs

 

  • Tautsaimniecības un vides komiteja
  • Finanšu komiteja

29190797

rezonans@inbox.lv

Svetlana Pavlovska

  • Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komiteja
  • Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

26014940

pavlovska2@inbox.lv