Andrejs Bondarevs

  • Finašu komiteja Tautsaimniecības komiteja
  • Sporta komisijas loceklis; BTA
  • Baltic Insurance Company AAS – Jēkabpils filiāles vadītājs.

29542353       

andrejs.bondarevs77@gmail.com

Ivans Matrosovs

  • Sociālo, izglitības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas loceklis
  • Sutru pagasta valdes loceklis, "Pērles M" SIA – Valdes loceklis.

perlesnr@inbox.lv     

29789093