Jevgenija Kušča

 

Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komitejas priekšsēdētāja

kusca@inbox.lv        

26441917

Olga Petrova 

Finanšu pastāvīgā komitejas locekle

26144040

Igors Lapšovs 

 

Teritoriālā un attīstības pastāvīgā komitejas loceklis

26569563