Ēvalds Vilcāns

  • Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
  • Administratīvas komisijas loceklis
  • Administratīvo strīdu aktu komisijas loceklis

29776510

Liesma2009@inbox.lv