Edgars Vilcāns

Sociālo komiteju pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieks

26063876