Elvīra Pizāne

 

Darba vieta: Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece

Komitejas: Teritoriālās pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja; Finanšu pastāvīgā komiteja

E-pasts: elvira.pizane@rezeknesnovads.lv

Tālrunis: 64623200

Aivars Buharins

 

Darba vieta: Izglītības un atpūtas biedrības “OZOLAINE” valdes loceklis, profesionālās izglītības centra “Ideja” projektu vadītājs

Komitejas: Teritoriālā pastāvīgā komiteja; Finanšu pastāvīgā komiteja, Izglītības, kultūras un  sporta jautājumu pastāvīgā komiteja

E-pasts: aivars.buharins@rezeknesnovads.lv

29150013

Regīna Baranova

Darba vieta: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes lietvede

Komitejas: Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgā komitejas priekšsēdētāja;

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja.

E-pasts: regina.baranova@rezeknesnovads.lv

64644830

Zigfrīds Lukaševičs

 

Darba vieta: Maltas vidusskolas skolotājs

Komitejas: Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja; Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja

E-pasts: zigfrids.lukasevics@rezeknesnovads.lv

29138106

Vasilijs Bašmakovs

Finanšu pastāvīgā komiteja, Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības pastāvīgā komiteja; Teritoriālā pastāvīgā komiteja

E-pasts: vasilijs.basmakovs@rezeknesnovads.lv

29423245

Viktors Ščerbakovs

Darba vieta: Tiskādu vidusskolas elektriķis

Komitejas: Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja; Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā  komiteja

E-pasts: viktors.scerbakovs@rezeknesnovads.lv

26165644