Jekaterina Ivanova

 

Novada domes priekšsēdētāja

Finanšu komiteja

tālr.: 64628033

Vasīlijs Arbidāns

Komiteja: Finanšu

Komisijas: Ārkārtas situāciju; Saimniecisko lietu

tālr.: 26407705

Felicija Leščinska

 

Komitejas: Finanšu; Sociālo, kultūras un izglītības jautājumos

Komisijas: Dzīvokļu jautājumu; Administratīvā

29702045

Lūcija Veselova

Komitejas: Finanšu; Sociālo, kultūras un izglītības jautājumos

Komisijas: Pašvaldības īpašuma; Komisijas lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi

 

Alla Stiuka

 

Komitejas: Finanšu; Sociālo, kultūras un izglītības jautājumos

Komisijas: Dzīvokļu jautājumu; Pašvaldības īpašuma; Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi

29475942

Inna Ruba

Komiteja: Finanšu

Komisijas: Pašvaldības īpašumu; Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi

tālr.: 64628032

Guna Popova

Komiteja: Finanšu

Komisijas: Sporta; Iepirkumu

tālr.: 26801486